Angielski

Angielski (EN)

Search
Infolinia 604907350
Menu Menu
Poledix - Firma Handlowa, wyłączny importer suplementu diety IMUREGEN. Wsparcie organizmu w okresie osłabienia i obniżonej odporności dla dorosłych oraz dzieci od 1 roku życia. Wsparcie naturalnej regeneracji organizmu. Wyłącznie naturalne składniki. Ponad 50 lat istnienia, wieloletnie badania kliniczne i laboratoryjne w państwowych instytucjach..
Shopping Cart
0
Shopping Cart
Menu Menu
Shopping Cart Shopping Cart
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Reklamacje

Reklamacje

1. Klient przed dokonaniem odbioru produktu winien sprawdzić stan dostarczanej mu przesyłki w obecności osoby, która ją dostarczyła. Osoba dostarczająca przesyłkę ma obowiązek przyjąć zgłoszone reklamacje i dokonać spisania protokołu szkodowego opisującego stan przesyłki w momencie dostawy wraz z jej widocznymi uszkodzeniami. Klient może odmówić odbioru przesyłki uszkodzonej.


2. Każdy klient ma prawo do złożenia reklamacji tytułu naruszenia praw klienta w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Kupujący traci te uprawnienia, jeżeli w w/w terminie nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie.


3. Reklamacje w formie pisemnej należy kierować na adres pocztowy: Firma Handlowa POLEDIX Edyta Kmieć, ul. Obywatelska 7, 97-300 Piotrków Trybunalski. Nabywca powinien także dostarczyć reklamowany towar wraz z dowodem zakupu reklamowanego towaru i opisem reklamacji (opis wady, okoliczności powstania, w tym datę jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru).


4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni, od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, a gdyby nie było to możliwe, to poinformuje klienta w tym terminie o czasie potrzebnym na rozpatrzenie reklamacji.


5. W przypadku uznania reklamacji, produkt zostanie wymieniony na wolny od wad i ponownie dostarczony Kupującemu na koszt Sklepu. W przypadku braku możliwości dokonania zamiany Sklep w terminie 7 (siedmiu) dni od rozpoznania reklamacji zwróci Nabywcy wpłaconą kwotę na wskazany przez niego rachunek bankowy.


6. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl